NASA International Space Apps Challenge 2017 - България

най-големия хакатон в света за технологични решения с отворен код

се проведе в рамките на 48 часа на 29 и 30 Април 2017г.

NASA International Space Apps Challenge 2017

 

България ще участва за пета поредна година в NASA International Space Apps Challenge 2017, което се организира за шеста година в над 130 града от всички континенти по целия свят. 

NASA International Space Apps Challenge е модел за иновации. Чрез използването на съвременните технологии, инициативата дава възможност на хората по целия свят да експериментират и разработват решения/приложения/прототипи с отворен код. Най-голямата мотивация за повечето участници е възможността да имат принос в решаването на значими проблеми засягащи живота на планетата Земя и Космоса.Постижения за България

2016

Победители от България на световните финали

Adept - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Use оf Hardware.

SpacePort Futuristic Development - Пловдив е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Mission Concept.

Airify - София е класиран от НАСА сред най-добрите 25 в света в категорията People`s Choice.

 

Победители на локално ниво 2016

Екипи, които продължиха на глобалните финали

Наградени проекти финалисти в трите допълнителни категории

 • София – MaJESton, е награден в клас Innovators
 • Бургас – Athena, е награден в клас Innovators
 • Пловдив – Free Energy, е награден в клас Innovators

 

Повече за проектите от 2016 (тук)

2015

Победители от България на световните финали

Valkyrie - София е оценен от НАСА за финалист в категорията Best Use оf Hardware.

Rain-of-Fire - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Mission Concept.

Robo-Fabric - Бургас е класиран от НАСА сред най-добрите 15 в света в категорията People`s Choice, който след гласуване от публиката на последният кръг, достига до второ място. 

 

Победители на локално ниво 2015

Екипи, които продължиха на глобалните финали

Наградени проекти финалисти в трите допълнителни категории 

 • София –  RoboKitty е награден в клас The best women`s team
 • София – GreenPaperWorld е награден в клас  Innovators
 • София - Traveler in Space  е награден в клас  Enthusiasm
 • Бургас –  Kee е награден в клас  The best women`s team
 • Бургас – WED 2.0 е награден в клас  Innovators
 • Бургас – ROBO-FABRIC е награден в клас  Enthusiasm

 

Повече за проектите от 2015 (тук)

2014

Победители от България на световните финали

LeafZone- София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в категорията Best Use of Data.

 

Победители на локално ниво 2014

София

Бургас

 

Повече за проектите 2014 (тук)

2013

Победители от България на световните финали

ChickBook - София е световен финалист в категорията People`s Choice.

GhOST - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в категорията Best Mission Concept.

 

Победители на локално ниво 2013

 

Повече за проектите от 2013 (тук), 2012 (тук)

 РЕГИСТРАЦИЯ и УЧАСТИЕ 2017

 

Могат да участват екипи от всички възрасти. Това е състезание в стил "хакатон", което е насочено към талантливи програмисти, разработчици, инженери, технологични специалисти, дизайнери и всички, които имат желание да имат принос за живота на планетата Земя и Космоса. Те са отворени за всеки, който има мотивация да разработи реални решения на глобалните проблеми в света.

 

Регистрацията ще се прави преди състезанието от официалния сайт: https://2017.spaceappschallenge.org


 

NASA International Space Apps Challenge 2017

 

Екипите решават какви решения да разработят. Разработените решения/приложения (APPLICATIONS) с отворен код могат да са на ниво концепция, прототип или завършено решение за пазарна реализация.

 

 

ГРАФИК 2017


 

 

 


 

КОГА?


29 и 30 Април 2017г.

 

Регистрацията започва Март 

и ще продължи до 29 Април

 

КЪДЕ?


Софтуерeн университет - София

Бургаският свободен университет - Бургас

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

и виртуално от цяла България

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - КАТЕГОРИИ


ще бъдат публикувани на https://2017.spaceappschallenge.org/


 

 

ЖУРИ


 

 • проф. д.т.н. инж.Елена Шойкова

  Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова - професор в УниБИТ София, а до 2012 – професор в Технически университет – София. Доктор на техническите науки; доктор по електроника и магистър по електроника в ТУ-София. Научни и преподавателски интереси в областта на софтуерното инженерство, електрониката, електронното обучение – методология, управление и технологични системи. Политики, управление и иновации във висшето образование, модели за сътрудничество университет-индустрия. Повече от 15 години ръководи научно-изследователската лаборатория по електронно обучение в ТУ-София. Координатор и участник в повече от 50 проекта, от които 16 международни проекти по програмите FP6, PHARE, TEMPUS, SOCRATES ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, национални и университетски проекти. Автор на над 240 публикации, носител на множество награди за научно-изследователската и преподавателската си дейност, член на Редакционната колегия на списание „Автоматика и информатика“, България, член на Международния програмен комитет на Scientific Journal for Applications of Information Technology), Vienna, Austria, Член на Научния комитет на списание FORTAMENTE Quarterly Magazine, Association GUIDE - Global Universities in Distance Education. Roma, Italy и пр.


 • доц. д-р Дойно Петков

  Заместник-директор на Института за космически изследвания и технологии в БАН. Член и ръководител на отдел "Международно научно сътрудничество и програми" в БАН. Участвал е и е ръководил много проекти в сферата на анализ на системи, дизайн и компютърни приложения (автоматизацията на научни експерименти), спектрометричи измервания в дистанционните изследвания на Земята и Космоса, обработване на изображения и разпознаване на образи.


 • д-р Светлин Наков

  Светлин Наков е вдъхновител на хиляди млади хора да се захванат с програмиране и технологии. Той има 15+ годишен опит като софтуерен разработчик, ръководител на ИТ проекти, преподавател и консултант, автор е на 7 книги за програмиране, лектор е на стотици конференции, семинари и обучения. Автор е на стотици безплатни видео уроци по програмиране и софтуерни технологии с над 100 000 гледания в YouTube. Носител е на наградата "Джон Атанасов" на Президента на България за приноса му към развитие на информационните технологии и информационното общество. Мечтата му е да направи България силициевата долина на Европа.


 • Александър Несторов

  Александър Несторов е възпитаник на Американсия Университет в България със специалности Business Administration, Information Systems. Работил е за Олимпийските Игри Лондон 2012, HP Bulgaria, Vivacom. От 2013-та е Маркетинг мениджър на SAP за България, както и координатор на глобалните събития на SAP за ЦИЕ.

 • доц. д-р инж. Петко Русков

  Доцент д-р инж. Петко Русков има богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство. Опитът му в областта на технологичното предприемачество се изразява в преподаване на дисциплини като "Технологично предприемачество" и други иновативни курсове в университети в България. Работи по теми и проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологиите, научен ръководител е на докторанти и студенти. Той е консултант и ментор на студентски екипи за участие в национални, европейски и световни състезания за разработване на бизнес планове и иновативни компании, включително Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE, NASA International Space Apps Challenge и др. Член e на BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ и др. Участва в редакционни колегии и програмни комитети на редица национални и международни конференции. Има издадени 3 книги и над 120 публикации в списания и конференции.


 • доц. д-р Илин Савов

  През 2007 год. получава магистърска степен по специалността „Защита на националната сигурност” – Академия на МВР-гр. София. През 2010 год. става магистър по „Право”- ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. През 2013 год. от научно жури в Академията на МВР му е присъдена образователно-научна степен „доктор” по Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) и през 2015 год. придобива академична длъжност „доцент” във Висше училище по сигурност и икономика. Защитил е дисертация на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. От 2013 год. е привлечен за хоноруван преподавател в Академията на МВР-гр. София и във Висше училище по сигурност и икономика. София. Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор на студия, доклади и статии свързани със службите за сигурност, трафик на хора и прилагането, използването и контрола на специалните разузнавателни средства в Република България, Европейският съюз и САЩ. Автор е на монографията „Специалните разузнавателни средства”. През 2015 год. е ръководител и преподавател в катедра „Национална сигурност и обществен ред”, Висше училище по сигурност и икономика.


 • д-р Никола Ралев

  Никола разполага с дълогодишен опит в различни области на софтуерното инженерство, от имплементирането на мобилни приложения до SCADA системи за наблюдение и контрол на индустриални обекти. Като част от екип, който разработва иновативно решение за разпределено разпространение на 'live онлайн' видео съдържание, той иска да направи HD онлайн видеото достъпно до всеки. Д-р Ралев е съосновател на Сетелис Лабс ООД - българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения и интеграция на информационни системи и ИТ консултиране.

 • д-р Анатоли Пешев

  Анатоли Пешев се дипломира като магистър, специалност Компютърни системи и технологии, в Технически университет – София през 2010 година. През 2012 защитава докторска степен в сферата на изчисления в облак и софтуер като услуга. През последните 2 години извършва преподавателска дейност в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Има 10 годишен опит в разработване, интегриране и апробация на разпределени и интегрирани системи.

 • инж. Георги Георгиев

  Ръководител офис Бургас на ТехноЛогика ЕАД, с над 8 години професионален опит в проектиране, разработка и внедряване на информационни системи с .NET, Web Forms, Windows Forms, WPF, WCF технологии, както и Data Warehouse системи с Oracle RDBMS технологии, APEX, Warehouse Builder, Data Integrator. Напоследък с особен фокус върху мобилните платформи и хибридните решения. Преподавател по различни курсове на Oracle, системен анализ с UML и управление на изисквания в учебния център на ТехноЛогика.


 • доц. д-р Веселина Жечева 

  Веселина Жечева е завършила специалност информатика в СУ “Св. Климент Охридски”, както и втора специалност икономика. Защитила е докторска степен в областта на информационната сигурност. Работи като доцент по информатика в Бургаския свободен университет. Професионалните й интереси са в областта на информационната сигурност, програмирането, разработването на web приложения и др.


 • д-р Йордан Калмуков

  д-р Йордан Калмуков завършва магистърска степен по „Компютърни системи и технологии“ през 2006 г. в Русенски университет. През 2014 г. придобива докторска степен по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. В дисертацията си предлага симетрична мярка за сходство между две множества от възли в обща таксономия и евристичен алгоритъм за двойкосъчетание, който разпределя с квадратична времева сложност и точност от около 99% от тази на значително по-времеемките алгоритми, намиращи най-добро решение. От 2012 г. Йордан е асистент в Русенски университет, където преподава дисциплини, свързани с уеб програмиране, проектиране и реализация на уеб приложения и информационни системи, и компютърно зрение. От 2005 г. е секретар на програмния комитет на международната научна конференция CompSysTech, чиито сборници с доклади се издават от ACM и индексират в Scopus. Научните му интереси включват търсене, извличане и анализ на информация; бази от данни и информационни системи; уеб приложения и уеб услуги; разпределени системи и облачни технологии; обработка на изображения и компютърно зрение; и др. Извън тях, Йордан има любителски интерес и към други области на техниката, включително авиация, космически технологии и астрофизика. Носител е на няколко регионални и национални награди, сред които „Златен знак” за принос към Младежкото Иновационно и Информационно Общество (МИИО), връчен от Премиера на Република България през 2007 г.; „Студент на годината“ на Община Русе за 2006 г.; и др.


 • Ивайло Трифонов

  Ивайло Трифонов се дипломира като бакалавър, специалност Геология, в Софийски университет Св. Климент Охридски през 2007. През 2013 година защитава магистърска степен по Бизнес администрация в Университет за национално и световно стопанство. Има 5 годишен опит в разработката, тестването и ръководеното на GIS проекти за Nokia в DATECS. През последните 2 години се развива като бизнес анализатор в Мобилтел.


 • Виктор Данчев

  Виктор Данчев е координатор на програмата Космически Предизвикателства. Освен физиката и математиката, негови основни интереси са разпространението и популяризирането на науката сред други млади хора, и приложението й в Космоса, обучава се в областта на Теоретичната Физика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


 • Борис Червенков

  Борис Червенков е софтуерен архитект в Paysafe - динамична и разрастваща се компания с широк спектър продукти и услуги във финансовата сфера. Професионалният му опит - повече от 20 години, включва разработка и развитие на системи за анализ и управление на транспорта, електронни услуги и интеграционни системи, преподавателска дейност и консултантски услуги в сферата на информационните технологии.


 • Илия Горанов

  Занимавам се с компютри от малък, което през 80те не беше толкова популярно сред децата, колкото е сега. Работя в сферата на информационните технологии от 1999 г. Ръководител съм на отдел Уеб технологии в Информационно обслужване” АД, където работя от 15 години, а също така съм хоноруван преподавател в департамент Информатика на Нов български университет и докторант в Института по информационни и комуникационни технологии в БАН. В свободното време, което нямам, се занимавам любителски с автоматизация и микроконтролери.


 • Иван Божанов

  Занимавам се с програмиране от 15 години, като в момента съм главен програмист в Информационно Обслужване АД. Активно участвам и в разнообразни проекти с отворен код.


 • Жанет Тодорова

  Жанет е ко-директор за Founder Institute (FI) в София, най-голямата мрежа от акселератори за технологични стартъпи, който присъства в над 150 града в света. Преди това тя е ко-директор за FI в Берлин и работи в берлинския стартъп Honeypot - маркетплейс за софтуерни инженери и тех стартъпи. Жанет се интересува от иновациите в индустрии като ИИ, космос, екология, пбразование, финтех и т.н.


 • Доц. д-р Ирена Вълова

  Доц. д-р Ирена Вълова работи в катедра „Компютърни системи и технологии“ в Русенски университет. През 2008 г. придобива докторска степен по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ с дисертация, свързана с бази от данни от изображения. Предложила е метод за трансформиране на комплексните данни от изображенията към по-прости структури и модел за вътрешно представяне на данните от изображенията в базата от данни. Предложеният модел за описание на цветовото съдържание на изображенията не изисква намесата на субективен фактор и носи информация за глобалните цветови характеристики и за пространствените връзки между обектите в изображенията.

  Преподава дисциплини, свързани с дискретни структури и моделиране, бази от данни, информационни системи и компютърно зрение.

  Научните ѝ интереси включват организация, търсене, извличане и анализ на информация; бази от данни и информационни системи; облачни технологии; обработка на изображения и др.

 

Критерии за оценка

Три печеливши решения/проекти на състезанието в София, Бургас, Пловдив и Русе

 • Награда Local winner

  проект, който ще продължи на глобалните финали

 • Награда Local winner

  проект, който ще продължи на глобалните финали

 • Награда People's choice

  проект, който ще продължи на глобалните финали

Номинираните две решения от локалното жури ще попадат в една от категориите: Best Use of Data, Best Use of Hardware, Best Mission Concept, Galactic Impact, и Most Inspiring.
Определените две решения от журито не могат да са в една и съща категория.
Екипите и всички, които имат желание от локалното състезание ще гласуват за избор на най-доброто решение според тях в категорията People's Choice. Това решение ще се състезава с останалите избрани в тази категория от всички локации по света.
Определените две решения от локалното жури и избраното решение от вота на екипите (People's Choice) ще трябва да подготвят видео от 30 сек., чрез което да представят проекта за глобалните финали.

КОИ СМЕ НИЕ

В организационния екип на събитието Space Apps Challenge 2017 - България участват представители на академичната общност, университети, бизнеса, неправителствени организации и студенти доброволци.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - СОФИЯ

 

 

   

СофтУни | София

"Софтуерният университет" (СофтУни) е основан с идеята за иновативен и модерен образователен център, който създава истински професионалисти в света на програмирането. За нас, както и за цялата софтуерна индустрия, най-важни са реалните практически умения. Ето защо ние използваме модела „учене чрез правене“, предоставяйки на нашите студенти обучение по програмиране съчетано с реален практически опит и познания в най-търсените и модерни технологии, готови да стартират своята кариера като успешни софтуерни инженери.


 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - БУРГАС

 

 

       

Бургаският свободен университет | Бургас

Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната.  Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008. БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус. БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA). Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка. Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации. БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.


 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - ПЛОВДИВ

 

 

       

Висшето училище по сигурност и икономика | Пловдив

Висшето училище по сигурност и икономика едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.
ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Национална сигурност“. След приключване на обучението си студентите придобиват образователно-квалификационни степен „Бакалавър“. По всички специалности е осигурено продължаване в магистърска степен. Организацията на учебния процес се отличава с високо качество. Независимо от краткото си съществуване ВУ се развива много динамично, натрупа сериозен имидж и се наложи като едно от най-престижните висши училища в Пловдив и региона. ВУСИ стана първото и единствено висше училище в Пловдивския регион, готвещо кадри за системата на националната сигурност – полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

 

 


 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - РУСЕ

 

 

       

Русенският университет "Ангел Кънчев" | Русе

Русенският университет "Ангел Кънчев" е учебен и научен център, в който се подготвят специалисти с висше образование по широк спектър инженерни, икономически, управленски и хуманитарни специалности. Тук също така се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания. Разработените съвместно с водещи чуждестранни университети и бизнес партньори учебни планове и програми, дават на завършващите широки перспективи за реализация в различни професионални сфери в страната и чужбина. Днес в университета се обучават над 9 000 студенти в 52 специалности, повече от 150 докторанти и над 1 400 специализанти. Осем факултета (четири инженерни и четири хуманитарни) и два филиала изграждат структурата му. Факултетите са Аграрно-индустриален, Машинно-технологичен, Електротехника, електроника и автоматика, Транспортен, Бизнес и мениджмънт, Природни науки и образование, Юридически и Обществено здраве и здравни грижи, а филиалите са в градовете Силистра и Разград. Русенският университет има солидно присъствие в европейското образователно пространство и е развил широка мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. Член е на авторитетни международни организации като Европейска университетска асоциация, Дунавска конференция на ректорите и др. Чрез многобройните проекти с европейско финансиране, по които се работи в университета, се създават отлични възможности за мобилност и квалификация на студенти и преподаватели. През 2012 г. Русенският университет получи трета институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация, с много добра оценка 9,28 по 10 степенната скала. Това го нарежда сред водещите в страната.

 

 


СПОНСОРИ

 • "Информационно обслужване" АД

  "Информационно обслужване" АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.
  Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

  Нашата визия:
  Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

 • VMware

  VMware е глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Решенията на компанията, базирани на водещата виртуализационна платформа, осигуряват прехода към нов ИТ модел, отличаващ се с гъвкав подход, достъпност и високо ниво на сигурност. Възможностите за по-бърза разработка, доставка и защитено потребление на приложения позволява на клиентите да ускорят значително темпа на иновации. VMware има годишен приход от 6.6 млрд. долара за 2015 г., повече от 500 000 клиенти и 75 000 бизнес партньори. Компанията е базирана в Силициевата долина и разполага с офиси в целия свят. За повече информация посетете www.vmware.com.
 • MAKSOFT.bg

  Максофт е рекламна агенция над 15 години опит в печатна и интернет реклама, рекламни материали, уеб дизайн. Поддържа над 100 хиляди уеб страници в над 500 сайта с първата българска Система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира CMS с активен хостинг. Собствен SEO алгоритъм за Google оптимизация, интернет маркетинг, интернет PR и управление на репутация онлайн (ORM). Максофт е един от най-големите производители на рекламни календари и вносител на рекламни сувенири.

 • "Софтуерният университет" (СофтУни)

  "Софтуерният университет" (СофтУни) е основан с идеята за иновативен и модерен образователен център, който създава истински професионалисти в света на програмирането. За нас, както и за цялата софтуерна индустрия, най-важни са реалните практически умения. Ето защо ние използваме модела „учене чрез правене“, предоставяйки на нашите студенти обучение по програмиране съчетано с реален практически опит и познания в най-търсените и модерни технологии, готови да стартират своята кариера като успешни софтуерни инженери.

 • TelebidPro

  Tелебид Про е софтуерна компания с експертиза в областта на облачните технологии и сървърните решения. Движена от технологиите, иноваците и креативността, фирмата е изградила висококвалифициран екип от 14 профисионалисти с повече от 10 години опит в проектирането и разработването на софтуер. Системите разработени от Телебид Про оперират в повече от 10 държави и постоянно се развиват, за да отговарят на новите възможности и предизвикателства.

 • ЕВРОКОМ

  МЕвроком е българска телевизионна програма с национално покритие. Телевизия Евроком е частна независима медия създадена през 1996 г. с политематичен характер, достъпна за над 6 милиона зрители в България. Акцентът на програмата са новини, публицистични предавания, сериали и спорт.

 • Networx

  Networx е един от най-големите телекомуникационни оператори в северна България, особено в Русенска област. Към настоящия момент предоставя интернет и цифрова телевизия на над 65 000 домакинства и над 6 500 бизнес клиента. Фирмата има изградена собствена оптична мрежа от типа FTTB (Fiber to the building), върху която оперира MAN мрежа, осигуряваща гаранция за висок клас телекомуникационни услуги. Портфолиото на компанията постоянно се разширява с допълнителни услуги, за да можем да бъдем още по-полезни и гъвкави за нашите клиенти.

 • Рем-Бранд

   

 • Tumba Solutions

  Tumba Solutions is a boutique software development studio. We are a small team of A-Team developers. The company was established as a response to a firm belief that Bulgaria is not just the hot outsourcing destination, but a land of innovation where tech mastery and out-of-the-box thinking thrives to create amazing software.

  We do complete software solutions and we specialize in delivery of top-notch web & mobile apps (iOS & Android) that empowers businesses to be at the peak of the latest technology trends. Our domain is exclusive software development solutions for publishing, sports and entertainment industries, ranging from startups to enterprise clients in UK and US.

 • Java2Days & CodeMonsters

  Java2Days - e най-голямата конференция за Java технологии в Източна Европа. Тази година предстои нейното 9-то издание. Софтуерни разработчици от целия свят представят последните технологични новости.

  CodeMonsters - е международна конференция, която отново е предназначена за експертите от софтуерната индустрия, но обхваща технологиите, различни от Java.

  По този начин Java2Days и CodeMonsters формират едно събитие, което изцяло представя актуалните технологии за разработка на софтуер и тенденциите в тяхното развитие.

 


ПАРТНЬОРИ - СЪОРГАНИЗАТОРИ


 • БАН - Институт за космически изследвания и технологии

  Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии. Приоритети: Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време); Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи; Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина; Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност; Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

 • Университет по библиотекознание и информационни технологии

  УниБИТ е държавен университет, в който се обучават бакалаври, магистри и докторанти в над 10 бакалавърски и 20 магистърски програми по три основни направления библиотекознание, културно наследство, и информатика и компютърни науки. 2012 година в УниБИТ е създадена катедра към ЮНЕСКО „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“. УниБИТ работи по национални и европейски проекти и осъществява международни сътрудничества със сродни институции от Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия, Черна гора, Турция и др. Членува в множество международни и национални организации като IFLA (Международната федерация на библиотечните асоциации), ICOM (Международния съвет на музеите), Съюза на библиотечните и информационните работници.

 • Джуниър Ачийвмънт

  Джуниър Ачийвмънт е най-голямата организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование в България. Тя предлага модерно обучение с иновативна методика на преподаване, включваща учене чрез практика, интернет състезания, доброволци от бизнеса, форуми и изяви по целия свят. В България организацията предлага 25 програми, с които младежите усвояват полезни умения в областта на предприемачеството и бизнеса. Сред най-известните й инициативи и програми са „Мениджър за един ден“ и програма „Учебна компания“, призната от Европейската комисия за най-добра практика в обучението по предприемачество.  Джуниър Ачийвмънт България обучава годишно над 30,000 младежи на възраст от 5 до 25 години в 1100 учебни заведения в цялата страна. 

 • Сетелис Лабс

  Сетелис Лабс е компания реализираща иновативни софтуерни решения. Компанията помага на клиентите си да планират, разработват и разширяват софтуерните си продукти. Екипът от високо мотивирани специалисти е винаги готов да се справя със сложни софтуерни проекти използвайки широк спектър от технологии и софтуерни процеси. Освен най-разпространените езици за програмиране, екипът на Сетелис Лабс е специализиран и в по-нишови технологии като Erlang и WebRTC.

 • Фондация "Нова Идея"

  Фондация "Нова Идея" подкрепя младите хора в България да превърнат идеите си в успешен бизнес. Ние се стремим да създадем среда, в която предприемачите успяват да превърнат идеите си в успешен бизнес и да  излязат на глобалните пазари.

  .

СПЕЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

  

 • МОН

  Министерство на образованието и науката подкрепя каузата на България и талантливите български екипи на състезанието Space Apps Challenge 2017. Министерство на образованието и науката подпомогa реализирането на състезанието в България: прочетете повече

 • Програма "Космически предизвикателства"

  Мултидисциплинарна образователна програма в областта на космическите науки и високи технологии. Основната цел е да се насърчи предприемачеството в областта на високите технологии. Програмата улеснява развитието на нови стартиращи технологични проекти, които въвеждат иновации в индустрията. Космически предизвикателства" помага за създаването на нови компании. Програмата обучава млади инженери, учени и технолози и създава мрежа между тях и високотехнологични и космически организации.

 • Посолство на САЩ в България

  Служителите в Мисията на САЩ в България са твърдо решени да укрепят партньорството между САЩ и България. Следвайки най-високите критерии за истински професионализъм и интегритет на личността, ние съсредоточаваме усилията си в три приоритетни области: Сигурност: Като съюзници в НАТО, ние се стремим да засилим взаимната си сигурност, както и регионалната и международна стабилност; Благоденствие: Като търговски партньори, ние работим за увеличаване на търговския обмен и инвестициите, насърчаващи стабилния растеж и в двете икономики; Демокрация: Като демократични общества, ние си сътрудничим, за да разширим сферата на доброто управление и да укрепим върховенството на закона в България

 • Дигитална Национална Коалиция

  „Дигитална Национална Коалиция“ /ДНК/ е част от инициативата на Европейската комисия Grand Coalition for Digital Jobs. Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии /ICT сектора/ в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.
  Основната цел на ДНК е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България. ДНК обединява усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.
  Приоритетите на ДНК: Разчупване на стереотипите на българите към технологиите, програмирането и иновациите. Придобиване на базови дигитални умения от по-голям брой хора в България. Привличане на повече дами към технологиите и ICT сектора. Насочване на децата от най-ранна възраст към креативно дигитално образование.

 • Технически Университет София

  ТУ - София е най-големият държавен университет в България, който обучава широк кръг специалисти в области на техническите, природните и обществените науки. В структурата на университета са включени 19 основни звена в т.ч. факултети, департаменти и колежи, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, и се извършват научни и научно-приложни изследвания. От основаването си, в университета са се дипломирали повече от 100 хиляди студента. Оценката от последната институционална акредитация на ТУ-София, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация, е най-високата от всички висши учебни заведения в България. ТУ-София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка, членува в редица авторитетни европейски и световни организации и участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО.

 • Община Пловдив

  Пловдив е шестият най-стар град в света и най-старият в Европа, притежаващ повече от 200 културно-исторически забележителности и над 300 000 движими културни паметници, с находки от седем археологически периода. Древната и богата история на Пловдив оставя трайни следи в архитектурата му и до днес. Останки от Античността, Средновековието, Възраждането и съвременната култура съжителстват, вплетени в неустоимата красота на хилядолетния град. На всяка крачка човек се натъква на парчета световна история. Пътешествието в Стария град и по улиците на Пловдив е пътешествие през времето и цивилизациите.

  Днес градът ни се развива успешно като водеща дестинация за култура културен туризъм. Събитийният календар на Пловдив включва повече от 100 престижни прояви – оперни, камерни, театрални фестивали, концерти, изложби, пърформанси, представления и прояви от всички жанрове на изкуството, които отдавна са получили широко международно признание. „Капанът” се превърна в първия квартал на творческите индустрии в сърцето на града със своите над 60 самостоятелни локации. В Природонаучния музей се намира първият в страната 3D планетариум. Посещението в Цар Симеонова градина и водната атракция „Пеещите фонтани” също предлага незабравимо преживяване.

  Пловдив е първият български град, който спечели титлата Европейска столица на културата 2019г. и доказва в международен контекст, че може да оползотворява своите ресурси и да завоюва заслужено признания, които му дават престиж и популярност в световен мащаб. Вратите на нашия град са широко отворени за хора, които искат да се потопят в един специален и уникален град, изпълнен с неповторим дух и атмосфера. Ние ще ви посрещнем с „добре дошли” и с традиционното българско гостоприемство.

ПАРТНЬОРИ

  

 • Bulsatcom

  Bulsatcom е българска технологична компания, която инвестира в иновации и модерни технологи. Компанията е най-големият доставчик на платени телекомуникационни услуги в България, като предлага 100 дигитални телевизионни канала – включително и ексклузивно съдържание – както и интернет достъп.

 • IDG.bg

  Новият любим сайт на български за любителите на технологиите, науката и sci-fi. IDG.BG е насочен в голяма степен към технологичните ентусиасти, към любителите на науката и към феновете на научната фантастика. Феновете на Marvel и DC вселената и останалите sci-fi продукции ще останат очаровани, както и онези, които се интересуват от вълнуващите постижения в науката и технологиите! Новият IDG.BG има амбицията да бъде любимия уеб сайт на български за всички тези хора, обхващайки техния специфичен лайфстайл и интереси. 

 • Делта 3

  Делта 3 Недвижими имоти TM е създадена с цел да отговори на търсенето на физическите и корпоративни клиенти в сферата на недвижимите имоти. Основният предмет на дейност на компанията е извършването на консултантска и посредническа дейност при покупко-продажба, отдаване и наемане на апартаменти, офиси, гаражи, къщи, парцели, сгради, търговски площи. За целта Делта 3 Недвижими имоти разполага с млад и амбициозен екип от професионалисти със значителен опит в областта на недвижимостите. ДЕЛТА 3 се стреми да защитава интересите на клиентите си и да превърне избора на недвижим имот в приятен и удовлетворяващ процес.

 • The Атлантическият Клуб в България (АКБ)

  Атлантическият Клуб в България (АКБ) е основан през 1991 г. като единствената проатлантическа неправителствена организация на територията на държава членка на Варшавския договор. Днес, АКБ фокусира дейността си върху процесите на глобализация през следващите 20 години.

 • Български център на жените в технологиите (BCWT)

  Български център на жените в технологиите (BCWT) обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на ИКТ, предприемачеството и в разработването на технологични и инженерингови продукти. Центърът партнира при реализацията на регионални и международни иновационни проекти и стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ. BCWT е част от Европейската платформа на жените в технологиите (ECWT).

 • Summer Work & Travel Алумни Асоциация

  Асоциацията е основана през 2015 г. като нейната мисия е да изгради устойчива общност от студенти, които са участвали в програмата Summer Work & Travel в САЩ. Асоциацията цели да създаде общност, в която алумни участниците се подкрепят и споделят своя опит и преживявания по време на програмата. Алумни асоциацията се стреми да изгради връзки с всички заинтересовани страни, като по този начин се популяризират бъдещите възможности и се стимулира участието и доброволческата дейност на младите хора. Основната цел на Summer Work & Travel Алумни Асоциацията е да изгради устойчива връзка между алумни участниците в програмата и бъдещите студенти, желаещи да се включат в лятната програма, за да могат те да споделят ценен опит, контакти и бизнес съвети.

 • Хак България

  Хак България е школа по програмиране, която дава нужната практическа и теоритична подготовка за започване на работа. Моделът за учене и преподаване стъпва върху обърнатата класна стая. Философията на Хак България е да осигури една неформална и приятелска обстановка, добри и ангажиращи преподаватели и голяма доза хумор по време на занятията.
  Екипа е организатор на поредицата хакатони HackFMI, както и на една от най-големите ИТ конференции в странта - HackConf.

 • Onboard CRM

  OnboardCRM is a certified partner of Salesforce.com and provides Salesforce implementation, training and support services. With 15 years of consultancy, analysis and operational experience across industries - high tech, retail, pharmaceuticals, non-profits - Onboard delivers professional services and continuous support to successfully start and finish your CRM project: CRM Consultancy & Salesforce Implementation; Sales Cloud User Training; Salesforce Admin Support; Database Services; Marketing Operations; Business Intelligence.

 • Хакафе

  Хакафе е хакерспейс, ръководен от общността, където хора с общи интереси свързани със софтуер, хардуер, технологии, наука, дизайн и изкуство могат да се срещат, общуват, сътрудничат и да се забавляват.
  Обучение - Хакафе служи като център за взаимно обучение и обмен на знания под формата на работилници, презентации и лекции.
  Събития - Хакафе е домакин на редовни събития и срещи по различни теми и предоставя условия на своите членове за организиране на събитя, курсове и хакатони.
  Хоби - Хакафе предоставя място за практикуване на високо-технологични хобита като запояване на платки, чоплене на софтуерни бъгове и понякога невероятни открития.

 • Hacker School BG

  Hacker School BG е безплатна школа за талантливи и мотивирани млади хора, обичащи и търсещи предизвикателства, такива, които искат да се развиват и да знаят повече всеки ден. Екипът на Hacker School BG предоставя качествено безплатно обучение на различни нива и направления в областта на програмирането. Ние в Hacker School BG вярваме, че способностите на хората са неограничени и затова сме готови да дадем цялото си знание и енергия, за да могат те да успеят да достигнат мечтите си. Водеща роля в Hacker School BG играят нашите партньори - високо технологични компании, които дават възможност на най-добрите ученици да използват натрупаните знания и умения в реални задачи и проекти. Hacker School BG е проект на TelebidPro

 • Списание BBC Знание

  Списание BBC Знание се издава по лиценз на световноизвестното издателство Immediate Co (подразделението за печатни медии на BBC). Изданието съчетава най-доброто от предаванията на BBC за наука, история и природа. Ключът към успеха на списанието са интересните и авторитетни статии за наука и технологии, достъпни не само  за изследователите, но и за широката публика. Основно предимство са материалите, написани от експерти и илюстрирани с наградени на конкурси снимки, а съществена характеристика – публикуването на най-новите провокиращи размисъл изследвания. Всичко това – поднесено по забавен и интригуващ начин.

 • Списание "Българска Наука"

  Списание "Българска Наука" се издава от”Българска Наука” ООД и Сдружение "Форум Наука"развива се от края на 2005 година с много добро темпо, предлагайки на посетителите си най-разнообразна интересна и нова информация, поле за изява и място за коментари с други потребители в многото интересуващи ги области на знанието, като бързо се превърна в най-голямата и динамична научна общност в интернета на България. След стартирането на списание "Българска Наука" през зимата на 2005/2006 г., то успя да спечели читатели и ентусиасти, които да изпращат свои материали и да предлагат различни идеи за подобряването на самото издание. Целта, с която стартира и продължи да се развива, е то да се разпространява безплатно в интернет, да осигури възможно най-добрата, интересна и подробна информация относно науката, като достъпно я предоставя за възможно най-много потребители на интернет. Списанието е замислено и се издава с разнообразно научно-популярно съдържание, както и актуални научни изложения и статии. Интересът е висок и показва трайна и сериозна тенденция към нарастване.

 • ABLE

  Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които са обединени от общата цел да допринасят за развитието на средата около себе си, независимо къде се намират.Членовете на организацията са алумни на стипендиантските програми на Фондация Америка за България “Младите лидери на България”(BYLP). АBLE има близо 250 члена, които идват от различни образователни сфери като предприемачество, икономика, право, технологии, архитектура и други. Мисията на ABLE е да развива активно гражданско общество, да вдъхновява, идентифицира и развива лидерския потенциал и да разпространява предприемаческата култура в България. Повече за ABLE и техните проекти: http://ablebulgaria.org/bg/ и https://www.facebook.com/ABLE.Bulgaria. 

 • Brain Workshop Institute

  Brain Workshop Institute is an organization, community and professional network of young seekers. We gather together to share professional and academic experience, to build contacts and friendships, to share expertise and know-how. The Institute is a nonprofit organization and it was created on 10.10.2010. Come check us out ... www.brain-workshop.org

 • Cooolbox

  Ние сме високотехнологична телекомуникационна компания, която оперира в градовете София, Пловдив и Велико Търново.
  Разполагаме с изградена мрежа за пренос на данни от най-ново поколение, която е активна и 100% оптична (AON), по технологията Fiber To The Home.
  Услугите, които предоставяме са оптичен интернет със скорости до 1000 Mbps, IP телевизия, IP телефония и градска оптична свързаност. Те са предназначени за домашни, бизнес клиенти и оператори.

  Мисията ни е чрез услугите, които предлагаме, да повишим качеството на живот в градовете, в които сме, и да ги направим по-привлекателни.

 • Work & Share

  We put our efforts in creating a sustainable, yet dynamic, creative and productive environment of like-minded professionals. Bringing under one roof corporations, startups and freelancers, we aim to interconnect them, to foster fruitful dialogues and to develop a collaborative culture of sharing and mutual help.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 


 • КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  На 29 и 30 Април 2017г . в рамките на 48 часа екипите ще разработват и финализират своите идеи. На 30 Април 2017г. в рамките на няколко минути пред локалното жури ще трябва да защитят разработките си.

 • КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  Софтуерeн университет - София

  Бургаският свободен университет - Бургас

  Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

  Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

  и виртуално от цяла България.

 • КАК И КОГА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

  Регистрация ще се прави от официалния сайт на състезанието NASA International Space Apps Challenge 2017г. Регистрацията ще започне началото на Март 2017г. Ще може да се регистрирате и в деня на състезанието 29 Април.

 • ДА СИ ВЗЕМА ЛИ МОЯ ЛАПТОП?

  Да, препоръчително е да си вземете вашия лаптоп. На място ще има техника, но може би няма да е достатъчна за всички участници.

 • КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

  В състезанието могат да участват екипи от всички възрасти, ученици, студенти, професионалисти и експерти. Могат да участват програмисти, инженери, проектанти, еколози, дизайнери, изследователи, предприемачи и всички, които имат желание и мотивация да имат принос в решаването на глобалните проблеми в света.

 • КАК СЕ ФОРМИРАТ ЕКИПИТЕ?

  Екипите могат да се формират от един или повече участника. Препоръчително е екипът да се състои до 5 участници. Поощрява се международното сътрудничество и разработката на проекти от екипи от различни държави.

 • КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ЕКИП/И ОТ ДРУГ ГРАД В СВЕТА?

  Може да изпратите мейл съобщение до ръководителя на състезанието от съответния град или да изпратите мейл на nasaspaceappschallenge.bg@gmail.com с тема - СЪТРУДНИЧЕСТВО!

 • ПО КОЛКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА МОЖЕ ДА СЕ СЪСТЕЗАВАМ?

  Екипите могат да разработват решения по едно или повече предизвикателства от различните категории.

 • КАК ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Всеки екип трябва да запише разработения проект/решение/приложение чрез платформата на NASA Space Apps Challenge 2017, която ще бъде отворена преди състезанието. 

 • КАК ЩЕ СЕ ЗАЩИТАВAТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Разработените идеи/решения ще се защитават на национално ниво пред локалното жури. Екипите ще могат да защитят идеите/проектите си чрез презентация.